Olive verdi Bella di Cerignola in salamoia DEMETER 280g