Olive verdi Bella di Cerignola DEMETER in salamoia 550g